Η ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αγιάς είναι υπό κατασκευή. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε μαθητές και γονείς. 

 Γυμνάσιο Αγιάς